foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


(401) 021 318 36 20
cnmrmc.insp.gov.ro

Centrul National de Monitorizare a Riscurilor din Mediul Comunitar

Informare Toxicologica

In vederea respectarii prevederilor art. 45 din REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 16 decembrie 2008, privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 producatorii, importatorii şi utilizatorii din aval care plaseaza amestecuri pe piaţă şi clasificate ca fiind periculoase în temeiul efectelor fizice sau asupra sănătăţii isi vor crea conturi si vor introduce amestecurile in Registrul National de Informare Toxicologica denumit ReTox la adresa:

 

De la 1 ianuarie 2021, importatorii și utilizatorii din aval notifică amestecurile pentru uzul consumatorilor şi pentru uz profesional într-un format armonizat și cu identificatori de formulă unici (UFI) pus la dispoziţie gratuit de Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) la https://poisoncentres.echa.europa.eu/echa-submission-portal.

Pentru informaţii suplimentare consultaţi Ghidul privind informațiile armonizate referitoare la răspunsul în situații de urgență privind sănătatea la https://echa.europa.eu/documents/10162/13643/guidance_on_annex_viii_to_clp_ro.pdf/66c21315-08ae-a1bd-a60d-74644e8f9251

Până la 31 decembrie 2023 se pot notifica in ReTox numai amestecurile pentru utilizare exclusiv industrială.

 

http://retox.registre-insp.ro/user

 

 

Contact: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel. 021.318.36.06 (direct) (Apel cu taxa normala)

Apelabil intre orele 8:00 – 15:00

Numar de telefon care poate fi apelat in caz de urgenta

Organisme responsabile cu primirea informatiilor referitoare la sanatate (art. 45 CLP):

Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti

Calea Floreasca nr. 8, sector 1, Bucuresti

Nr. Tel. apelabil permanent: 021 5992300, int. 291

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures

Str. Prof. Dr. G. Marinescu nr. 50, Tg. Mures, Jud. Mures

Telefon Direct: 0265 210 110

Telefon Centrala: 0372 653 100; 0372 683 700; 0265 212 111

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.