foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


(401) 021 318 36 20
cnmrmc.insp.gov.ro

Centrul National de Monitorizare a Riscurilor din Mediul Comunitar

Supravegherea respectarii cerintelor minime legislative privind sanatatea si securitatea in munca a lucratorilor expusi la riscuri generate de vibratii
  Supravegherea respectarii cerintelor minime legislative privind sanatatea si securitatea in munca a lucratorilor expusi la riscuri generate de vibratii  10.04.2020

 

Elaborarea modelului de raport de medicina muncii ca instrument de colectare standardizata a datelor privind sanatatea lucratorilor
  Anexa 1 Suport_sectoare economice cu risc_lot 2  22.05.2020
  Anexa 2_Lista persoane de contact ITM JUD  22.05.2020
  Anexa 3 Tabel date agenti cancerigeni lot 2  22.05.2020
  Anexa 4 Raportare date medicale lot 2  22.05.2020
  Instructiuni de completare a formularelor  22.05.2020
  Metodologie expunere cancerigeni  01.04.2020

 

Expunerea profesională la radiatii ionizante si neionizante
  Expunerea profesională la radiatii ionizante si neionizante  01.04.2020
  Anexa 1 la sinteza Expunerea profesionala la radiatii ionizante si neionizante  01.04.2020
  Anexa 2 la Metodologie rad.ionizante si neionizante 2020  01.04.2020

 

Monitorizarea incidentei bolilor profesionale si a absenteismului medical prin BP
  Monitorizarea incidentei bolilor profesionale si a absenteismului medical prin BP  01.04.2020