foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


(401) 021 318 36 20
cnmrmc.insp.gov.ro

Centrul National de Monitorizare a Riscurilor din Mediul Comunitar

Elaborarea si aplicarea metodologiei pentru organizarea si certificarea instruirii profesionale a personalului privind insusirea notiunii fundamentale de igiena

Institutii Responsabile:

INSP – CNMRMC
CRSP CLUJ
CRSP IASI
CRSP TARGU MURES

Descrierea Procedurii:

Procedura stabileste etapele care trebuie parcurse in elaborarea si aplicarea Ordinului MS Nr. 1225/2003 si MECST Nr. 5031/2003 privind organizarea si certificarea instruirii profesionale a personalului privind insusirea notiunilor fundamentale de igiena


Documente Necesare:
Dosarul de evaluare contine urmatoarele documente:

  1. Cerere tip, conform modelului prezentat in Anexa nr.1
  2. Documente (in copii legalizate) care dovedesc legalitatea organizarii si functionarii furnizorului de instruire (act normativ de constituire, lege, hotarare a guvernului etc., certificat de integrare emis de camera de comert si industrie, actul de inregistrare in registrul fundatiilor si asociatiilor)
  3. Copie ale statutului, dupa caz
  4. Dovezi privind detinerea spatiului optim de invatamant si a mijloacelor didactice
  5. Avize de functionare conform reglementarilor legale in vigoare
  6. Program d einstruire cuprinzand planul de invatamant si programele analitice si pentru fiecare modul specific, in concordanta cu indicatiile cuprinse in ghidul privind modulelor de pregatire
  7. Informatii privind formatorii: autorizatie de libera practica in specialitatea igiena, epidemiologie, medicina de laborator, curriculum vitae, dovada existentei relatiei contractuale cu solicitantul avizului
  8. Chitanta d eachitare a taxei pentru referatul tehnic de evaluare in contul INSP
  9. Copie a certificatului de inregistrare in registrul unic al cabinetelor medicale, in cazul cabinetelor medicale
  10. Alte documente , daca este cazul

Tarife:

Conform Ordinului M.S. Nr. 1225/2003