foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


(401) 021 318 36 20
cnmrmc.insp.gov.ro

Centrul National de Monitorizare a Riscurilor din Mediul Comunitar

Notificarea Suplimentelor Alimentare predozate de origine animala si vegetala si/sau a amestecurilor acestora cu vitamine, minerale si alti nutrienti

 

Institutii Responsabile:

CRSP CLUJ
CRSP IASI
CRSP Timisoara

Descrierea Procedurii:

Procedura stabileste etapele care trebuie parcurse in notificarea suplimentelor alimentare predozate de origine animala si vegetala si/sau a amestecurilor acestora cu vitamine, minerale si alti nutrienti, conform Ordinului comun al M.A.P.D.R. nr. 1228/2005, al M.S. nr. 244/2006 si al A.N.S.V.S.A. nr. 63/2006 referitor la aprobarea Normelor tehnice privind comercializarea suplimentelor alimentare predozate de origine animala si vegetala si/sau a amestecurilor acestora cu vitamine, minerale, si alti nutrienti.


Documente Necesare:
Dosarul de notificare cuprinde urmatoarele documente:

  1. Cerere de notificare a produsului
  2. Certificatul de inmatriculare la registrul comertului, in copie
  3. Fisa de prezentare a produsului, cu specificatia ca produsl intra in categoria celor prevazute la art.2, sau pentru produsele din import , certificatul de conformitate si tara de origine
  4. Lista ingredientelor produsului (cantitativ si calitativ)
  5. Buletin de analize fizico-chimice si microbiologice eliberat de un laborator acreditat de o terta parte 
  6. Eticheta completa a produsului inclusiv mentiunile nutritionale si de sanatate  ( daca au astfel de mentiuni), in limba romana
  7. Certificat pentru ambalaj, eliberat in conformitate cu legislatia in vigoare

 

Tarife:

Conform Ordinului M.S. Nr. 208/2012