foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


(401) 021 318 36 20
cnmrmc.insp.gov.ro

Centrul National de Monitorizare a Riscurilor din Mediul Comunitar

Aprobarea Procedurilor de emitere a certificatelor de sanatate pentru materialele si obiectele care vin in contact cu alimentele destinate exportului in state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, a modulelor declaratiei de conformitate si certificatului de sanatate pentru materialele si obiectele care vin in contact cu alimentele destinate exportului in state care nu sunt membre ale Uniunii Europene

Institutii Responsabile:

INSP – CNMRMC
CRSP Bucuresti
CRSP CLUJ
CRSP IASI
CRSP TARGU MURES
CRSP TIMISOARA

Descrierea Procedurii:

Procedura stabileste modul de elaborare si aplicare a Metodologiei pentru aplicarii prevederilor ORDIN-ului nr. 1126 din 13 septembrie 2006 privind aprobarea Procedurilor de emitere a certificatelor de sanatate pentru materialele si obiectele care vin in contact cu alimentele destinate exportului in state care nu sunt membre ale Uniunii europene, a modelelor declaratiei de conformitate si certificatului de sanatate pentru materialele si obiectele care vin in contact cu alimentele destinate exportului in state care nu sunt membre ale Uniunii Europene.

Documente Necesare:
Dosarul depus de solicitant cuprinde:

  1. Cerere
  2. Declaratia de conformitate
  3. Lista de monomeri si materii prime utilizate in conformitate legislatia in vigoare
  4. Lista aditivilor utilizati in conformitate cu legislatia in vigoare (Regulamentul 10/20111/EU)
  5. Date privind testarea materialelor si obiectelor in vederea respectarii limitei de migrare globala si specifica de componenti in conformitate cu prevederile legislatiei incidente (Regulamentul 10/2011/UE, HG 1197/2002, Regulamentul 450/2009/EC
  6. Referat de evaluare emis de specialistii desemnati din cadrul CNMRMC/CRSP pentru evaluarea dosarelor
  7. Certificat de sanatate emis de catre CNMRMC/CRSP, conform modelului din Anexa 2 la Proceduri cuprinse in Ordinul 1126/2006

Tarife:

Conform devizului