foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


(401) 021 318 36 20
cnmrmc.insp.gov.ro

Centrul National de Monitorizare a Riscurilor din Mediul Comunitar

Notificarea Apelor potabile imbuteliate altele decat apele minerale naturale sau decat apele de izvor

Institutii Responsabile

INSP – CNMRMC
CRSP CLUJ
CRSP IASI
CRSP TARGU MURES
CRSP TIMISOARA

Descrierea Procedurii

Procedura stabileste etapele care trebuiesc parcurse (algoritmul) in aplicarea activitatii, realizarea sarcinilor, exercitarea competentelor si angajarea responsabilitatilor

Documente Necesare

 1. Cerere de notificare si inregistrare a produsului - din partea solicitantului
 2. Formular de notificare - din partea solicitantului
 3. Dovada inregistrarii produsului sau a oricarei alte proceduri similare din tara de origine pentru produsele importante - din partea solicitantului
 4. Autorizatia sanitara - eliberata de catre DSP teritoriala pentru imbutelierea apei potabile ca apa de masa - din partea solicitantului
 5. Buletine de analiza corespunzatoare sursei si produsului finit pentru parametrii legiferati - eliberate de catre un laborator de analiza a apei inregistrat la Ministerul Sanatatii - din partea solicitantului
 6. Studiu hidrogeologic pentru sursa - eliberat de catre ANAR - din partea solicitantului
 7. Dovada privind zonele de protectie sanitara si hidrogeologica a surselor instituite conform legislatiei - eliberat de catre ANAR - din partea solicitantului
 8. Plan de control HACCP - din partea solicitantului
 9. Program de monitorizare a calitatii apei de masa avizat de DSP teritorial - din partea solicitantului
 10. Eticheta produsului - din partea solicitantului
 11. Schema fluxului tehnologic - din partea solicitantului
 12. Orice alt document necesar evaluarii corecte a produsului supus notificarii - din partea solicitantului
 13. Formular de confirmare a notificarii - din partea INSP
 14. Deviz de plata a notificarii conform ORD MS 208/2012 privind aprobarea Listei tarifelor pentru prestatiile in domeniul sanatatii publice efectuate la nivelul de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti si de catre Institutul National de Sanatate Publica - din partea INSP
 15. Factura de plata a devizului - din partea INSP
 16. Alte documente daca este cazul

Tarife

Conform ORD MS 208/2012