foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


(401) 021 318 36 20
cnmrmc.insp.gov.ro

Centrul National de Monitorizare a Riscurilor din Mediul Comunitar

Inregistrarea la Ministerul Sanatatii a laboratoarelor care efectueaza monitorizarea calitatii apei potabile in cadrul controlului oficial al apei potabile

Institutii Responsabile

INSP – CNMRMC
CRSP CLUJ
CRSP IASI
CRSP TARGU MURES
CRSP TIMISOARA

Descrierea Procedurii

Procedura stabileste etapele care trebuiesc parcurse in elaborarea referatului de evaluare care se intocmeste numai pe baza dosarului depus de solicitant, pentru laboratoarele acreditate din punct de vedere al calitatii iar pentru cele neacreditate din punct de vedere al calitatii, referatul se intocmeste pe baza dosarului si a unei vizite la laboratorul ce solicita inregistrarea. 

Documente Necesare

 1. Cerere de inregistrare conform anexei Nr.I
 2. Organigrama organizatiei/laboratorului
 3. Lista membrilor personalului de laborator si CV-urile acestora
 4. Schita spatiului de laborator si anexele aferente
 5. Lista aparaturii din dotare
 6. Copii de pe certificatele de etalonare/verificare metrologica a echipamentelor
 7. Dovezi ale existentei sau ale constructiei unui sistem al calitatii in conformitate cu standardele in vigoare
 8. Lista parametriilor chimici, microbiologici si de radioactivitate pentru care se solicita inregistrarea, incluzand lista metodelor de analiza utilizate si a metodelor d eprelevare, cu respectarea cerintelor prevazute in Anexa 3 la Legea Nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile aduse prin Legea Nr. 311/2004 (precizia, acuratetea si limita d edetectie a metodei)
 9. Raportul de activitate (numarul de prelevari de probe si numarul de analize efectuate pentru parametrii pentru care se solicita inregistrarea) pentru 12 luni precedente cererii, pentru laboratoarele cu activitatea a carei durata este mai mare de un an de zile
 10. Dovezi in ceea ce priveste controlul intern de calitate si rezultatele controlului extern de calitate
 11. Formatul buletinului de analiza
 12. Modalitatea de comunicare electronica a buletinului de analiza (e-mail)
 13. Lista tarifelor utilizate
 14. Alte documente daca este cazul

Tarife

Conform devizului OMS Nr. 208/2012