foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


(401) 021 318 36 20
cnmrmc.insp.gov.ro

Centrul National de Monitorizare a Riscurilor din Mediul Comunitar

Evaluarea sanatatii lucratorilor in relatie cu mediul de munca - monitorizarea incidentei bolilor profesionale si a absenteismului medical prin boala profesionala

Institutii Responsabile:

INSP – CNMRMC

Descrierea Procedurii:

Procedura stabileste modul de elaborare si aplicare a Metodologiei pentru: evaluarea sanatatii lucratorilor in relatie cu mediul de munca - monitorizarea incidentei bolilor profesionale si a absenteismului medical prin boala profesionala

Documente Necesare:
Dosarul contine urmatoarele documente:

 1. Fisa BP1-  fisa de semnalare a cazului de boala profesionala
 2. Procesul verbal de cercetare a cazului de boala profesionala - completat de catre medicul de medicina muncii din DSP care efectueaza verificarea conditiilor de munca in prezenta angajatorului analizand cauzele imbolnavirii, responsabilitatea angajatorilor si masurilor tehnice si organizatorice necesare
 3. Fisa BP2 - fisa de declarare a cazului de boala profesionala
 4. Se declara numai bolile profesionale cuprinse in Tabelul cu bolile profesionale cu declarare obligatorie
 5. Dosarul de cercetare pentru declararea bolilor profesionale cuprinde urmatoarele documente
  - opisul documentelor din dosar
  - istoricul de expunere profesionala (documentul care certifica ruta profesionala, si anume copie d epe carnetul de munca) si, dupa caz, nivelul masurat al noxelor sau noxa identificata
  - copie de pe fisa de identificare a riscurilor profesionale de la dosarul medical de medicina muncii
  - istoricul starii de sanatate la locul de munca (documentul eliberat d emedicul de medicina muncii care asigura asistenta de medicina muncii la unitatea respectiva)
  - documentul medical care precizeaza diagnosticul d eboala profesionala (biletul de iesire emis de clinica/sectia de medicina muncii din structura spitalelor au adeverinta medicala emisa de medicul d emedicina muncii care a precizat diagnosticul d eboala profesionala, in cazul in care bolnavul nu a fost internat) si copii ale unor investigatii necesare pentru sstinerea diagnosticului de profesionalitate
  - proces-verbal de cercetare a cazului de boala profesionala
  - copie de pe fisa de semnalare BP1

Tarife:

Conform devizului