foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


(401) 021 318 36 20
cnmrmc.insp.gov.ro

Centrul National de Monitorizare a Riscurilor din Mediul Comunitar

Aplicarea prevederilor Ordinului MSP nr. 1349/2008 privind stabilirea Normelor pentru aplicarea prevederilor Art.3^4 alin. 1-4 din Legea nr.349/2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun 

 

Institutii Responsabile:

INSP-CNMRMC

 

Descrierea Procedurii:

Procedura stabileste etapele care trebuie parcurse in elaborarea si aplicarea metodologiei pentru aplicarea prevederilor ORDIN-ului nr. 1349 din 22 iulie 2008 privind stabilirea Normelor pentru aplicarea prevederilor art. 3^4 alin.(1)-(4) din Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun


Documente Necesare:
Dosarul cuprinde urmatoarele documente:

  1. Adresa de inaintare care sa cuprinda antetul solicitantului, adresa si numarul de telefon; inregistrata la INSP
  2. Declarate pe propia raspundere a reprezentantului legal al companiei producatoare sau importatoare a produsului din tutun, conform careia listele sunt reale si completate pe baza tuturor infirmatiilor disponibile la momentul respectiv, conform modelului din anexa nr.4 la Ordinul 1349/2008
  3. Document de identificare a companiei producatoare sau importatoare a produsului din tutun, conform modelului din anexa nr.5 la Orinul 1349/2008
  4. Informatiile cuprinse in dosarul produsului din tutun se transmit anual la INSP pe suport CD-Rom, DVD, Floppy-Disk, pana la data de 1 Septembrie
  5. Fisa de conformitate emisa de specialistii desemnati din cadrul CNMRMC pentru evaluarea conformitatii 

 

Tarife:

Nu este cazul